Spojený prvý a druhý stupeň

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
kvalifikácie
druh vysokej školy  
status vysokej školy  
Nájdených: 13
de de
Aachen, Nemecko
skupina odborov: biologické
de de
Aachen, Nemecko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
de de
Aachen, Nemecko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
de de
Aachen, Nemecko
skupina odborov: matematické a štatistické
de de
Aachen, Nemecko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
de de
Aachen, Nemecko
skupina odborov: jazyk
de de
Aachen, Nemecko
skupina odborov: jazyk
de de
Aachen, Nemecko
skupina odborov: humanitní
de de
Aachen, Nemecko
skupina odborov: informatické
de de
Aachen, Nemecko
skupina odborov: pedagogické
de de
Aachen, Nemecko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
de de
Aachen, Nemecko
skupina odborov: jazyk
de de
Aachen, Nemecko
Privacy Policy