Magisterské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
kvalifikácie - Francúzsko
druh vysokej školy - Francúzsko  
status vysokej školy  
Corte, Francúzsko

Information et communication - sciences de l'information et de la communication appliquées aux ressources patrimoniales des territoires

II. stupňa
Jazyk vyučovania: francúzskyJazyk vyučovania: francúzsky
Skupina odborov: novinárstvo a informácie
Kvalifikácie: Master professionnel Sciences humaines et sociales
WWW stránka vysokej školy: www.univ-corse.fr/

Study in Poland
Privacy Policy