štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
kvalifikácie - Francúzsko
druh vysokej školy - Francúzsko  
status vysokej školy  
Dijon, Francúzsko

Sciences chimiques pour le développement durable - qualité, environnement et sécurité dans l'industrie et les services

II. stupňa
Jazyk vyučovania: francúzskyJazyk vyučovania: francúzsky
Skupina odborov: ochrana a bezpečnosť
Kvalifikácie: Master professionnel Sciences, technologies, santé
WWW stránka vysokej školy: www.u-bourgogne.fr/
Privacy Policy