Lille, Francúzsko

Filozofia

Philosophie

II. stupňa
Jazyk vyučovania: francúzskyJazyk vyučovania: francúzsky
Skupina odborov: humanitní
Kvalifikácie: Master Sciences humaines et sociales
WWW stránka vysokej školy: www.univ-lille3.fr/
Privacy Policy