Magisterské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
kvalifikácie - Francúzsko
druh vysokej školy - Francúzsko  
status vysokej školy  
Lille, Francúzsko

Filozofia

Philosophie

II. stupňa
Jazyk vyučovania: francúzskyJazyk vyučovania: francúzsky
Skupina odborov: humanitní
Kvalifikácie: Master Sciences humaines et sociales
WWW stránka vysokej školy: www.univ-lille3.fr/

Study in Poland
Privacy Policy