štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
kvalifikácie - Francúzsko
druh vysokej školy - Francúzsko  
status vysokej školy  
Angers, Francúzsko

Maintenance immobilière et sécurité - gestion du risque et de la sécurité des patrimoines immobiliers et industriels

II. stupňa
Jazyk vyučovania: francúzskyJazyk vyučovania: francúzsky
Skupina odborov: ochrana a bezpečnosť
Kvalifikácie: Master professionnel Sciences, technologies, santé
WWW stránka vysokej školy: www.univ-angers.fr/
Privacy Policy