štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
kvalifikácie - Francúzsko
druh vysokej školy - Francúzsko  
status vysokej školy  
Nantes, Francúzsko

Archéologie et histoire - archéologie des sociétés et des territoires

II. stupňa
Jazyk vyučovania: francúzskyJazyk vyučovania: francúzsky
Skupina odborov: humanitní
Kvalifikácie: Master recherche Sciences humaines et sociales
WWW stránka vysokej školy: www.univ-nantes.fr/
Privacy Policy