štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
kvalifikácie - Francúzsko
druh vysokej školy - Francúzsko  
status vysokej školy  
Paríž, Francúzsko

Relations internationales - sécurité et défense

II. stupňa
Jazyk vyučovania: francúzskyJazyk vyučovania: francúzsky
Skupina odborov: ochrana a bezpečnosť
Kvalifikácie: Master Droit, économie, gestion, Master Sciences humaines et sociales
WWW stránka vysokej školy: www.u-paris2.fr/
Privacy Policy