Magisterské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
kvalifikácie - Francúzsko
druh vysokej školy - Francúzsko  
status vysokej školy  
Rennes, Francúzsko

Archéologie et histoire - préhistoire, paléontologie, paléoenvironnements

II. stupňa
Jazyk vyučovania: francúzskyJazyk vyučovania: francúzsky
Skupina odborov: humanitní
Kvalifikácie: Master Sciences humaines et sociales
WWW stránka vysokej školy: www.univ-rennes2.fr/

Study in Poland
uwm_220_eng.gif
Privacy Policy