štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
kvalifikácie - Francúzsko
druh vysokej školy - Francúzsko  
status vysokej školy  
Clermont-Ferrand, Francúzsko

Administration - sécurité publique

II. stupňa
Jazyk vyučovania: francúzskyJazyk vyučovania: francúzsky
Skupina odborov: ochrana a bezpečnosť
Kvalifikácie: Master professionnel Droit, économie, gestion
WWW stránka vysokej školy: www.u-clermont1.fr/
Privacy Policy