štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
kvalifikácie - Francúzsko
druh vysokej školy - Francúzsko  
status vysokej školy  
Clermont-Ferrand, Francúzsko

Classe de préparation au concours externe de commissaire de police

II. stupňa
Jazyk vyučovania: francúzskyJazyk vyučovania: francúzsky
Skupina odborov: ochrana a bezpečnosť
WWW stránka vysokej školy: www.u-clermont1.fr/
Privacy Policy