Lyon, Francúzsko

Science politique - relations internationales - relations internationales, sécurité et défense

II. stupňa
Jazyk vyučovania: francúzskyJazyk vyučovania: francúzsky
Skupina odborov: ochrana a bezpečnosť
Kvalifikácie: Master Droit, économie, gestion
WWW stránka vysokej školy: www.univ-lyon3.fr/
Privacy Policy