štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
kvalifikácie - Francúzsko
druh vysokej školy - Francúzsko  
status vysokej školy  
Lyon, Francúzsko

Science politique - relations internationales - sécurité intérieure

II. stupňa
Jazyk vyučovania: francúzskyJazyk vyučovania: francúzsky
Skupina odborov: ochrana a bezpečnosť
Kvalifikácie: Master professionnel Droit, économie, gestion
WWW stránka vysokej školy: www.univ-lyon3.fr/
Privacy Policy