štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
kvalifikácie - Francúzsko
druh vysokej školy - Francúzsko  
status vysokej školy  
Nancy, Francúzsko

Sécurité des systèmes informatiques

II. stupňa
Jazyk vyučovania: francúzskyJazyk vyučovania: francúzsky
Skupina odborov: ochrana a bezpečnosť
Kvalifikácie: Master Sciences, technologies, santé
WWW stránka vysokej školy: www.univ-lorraine.fr/
Privacy Policy