štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
kvalifikácie - Francúzsko
druh vysokej školy - Francúzsko  
status vysokej školy  
Toulouse, Francúzsko

Science politique - politique et sécurité

II. stupňa
Jazyk vyučovania: francúzskyJazyk vyučovania: francúzsky
Skupina odborov: ochrana a bezpečnosť
Kvalifikácie: Master Droit, économie, gestion
WWW stránka vysokej školy: www.ut-capitole.fr/
Privacy Policy