Magisterské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
druh vysokej školy - Španielsko  
status vysokej školy  
Pamplona, Španielsko

Ciencias de la Salud: Especialidad Iniciación a La Investigación en Ciencias De La Salud

II. stupňa
Jazyk vyučovania: španielskyJazyk vyučovania: španielsky
Skupina odborov: lekárstvo, zdravie
WWW stránka vysokej školy: www.unavarra.es

Study in Switzerland
MBA_Master_220.jpg

Study in Poland
uwm_220_eng.gif
Privacy Policy