Magisterské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
status vysokej školy  
Hannover, Nemecko

Pôrodníctvo

Midwifery

II. stupňa
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: lekárstvo, zdravie
Študijný systém : denné
Štúdium online Štúdium online
WWW stránka vysokej školy: www.mh-hannover.de

Study in Switzerland
MBA_Master_220.jpg

Study in Poland
agh_en_220_300.jpg
Privacy Policy