Magisterské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
kvalifikácie - Portugalsko
druh vysokej školy - Portugalsko  
status vysokej školy  
Lisabon, Portugalsko

Ciência Política e Relações Internacionais

II. stupňa
Jazyk vyučovania: portugalskýJazyk vyučovania: portugalský
Skupina odborov: sociálne
WWW stránka vysokej školy: www.unl.pt

Study in Poland
Privacy Policy