štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
status vysokej školy  
Poznaň, Poľsko

Menedżer IT

II. stupňa
Jazyk vyučovania: poľskýJazyk vyučovania: poľský
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
Študijný systém : externé
WWW stránka vysokej školy: www.wsb.pl/poznan/
Firmy z różnych branż i sektorów chcąc sprostać konkurencji, ciągle ulepszają swoje rozwiązania technologiczne i poszukują systemów informatycznych, których wdrożenie zagwarantuje zwiększenie ich potencjału rozwojowego. Projektowanie i wdrażanie nowych technologii wymaga zaangażowania osób wyposażonych w wiedzę z zakresu zagadnień technicznych połączoną z wiedzą o zarządzaniu procesami i projektami oraz zarządzaniu zespołem i kapitałem ludzkim.
Aby skutecznie zarządzać należy posiąść umiejętności przywódcze i sprawność do organizacji różnych przedsięwzięć w firmach. Niezbędne są także kompetencje analityczne. Program specjalności Menedżer IT na studiach magisterskich dla inżynierów obejmuje przedmioty, które wyposażą inżynierów w pakiet kompetencji i umiejętności zarządczych w połączeniu z kursami rozwijającymi wiedzę specjalistów IT.
Privacy Policy