štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
status vysokej školy  
Poznaň, Poľsko

Menedżer hotelarstwa i gastronomii

II. stupňa
Jazyk vyučovania: poľskýJazyk vyučovania: poľský
Skupina odborov: športové, turistické,služba
Študijný systém : denné, externé
WWW stránka vysokej školy: www.wsb.pl/poznan/
Privacy Policy