Magisterské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
kvalifikácie - Portugalsko
druh vysokej školy - Portugalsko  
status vysokej školy  
Vila Real, Portugalsko

Sociológia

Sociologia

II. stupňa
Jazyk vyučovania: portugalskýJazyk vyučovania: portugalský
Skupina odborov: sociálne
Kvalifikácie: universitário
WWW stránka vysokej školy: www.utad.pt

Study in Switzerland
MBA_Master_220.jpg

Study in Poland
SWPS_eng_220_uni.jpg
Privacy Policy