Magisterské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
kvalifikácie - Portugalsko
druh vysokej školy - Portugalsko  
status vysokej školy  
Ponta Delgada, Portugalsko

Spoločenské vedy

Ciências Sociais

II. stupňa
Jazyk vyučovania: portugalskýJazyk vyučovania: portugalský
Skupina odborov: sociálne
WWW stránka vysokej školy: www.uac.pt

Study in Poland
Privacy Policy