Magisterské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
kvalifikácie - Portugalsko
druh vysokej školy - Portugalsko  
status vysokej školy  
Porto, Portugalsko

Acção Humanitária, Cooperação e Desenvolvimento

II. stupňa
Jazyk vyučovania: portugalskýJazyk vyučovania: portugalský
Skupina odborov: sociálne
WWW stránka vysokej školy: www.ufp.pt

Study in Poland
agh_en_220_300.jpg
Privacy Policy