Praha, Česko

Vizuálne umenie

Visual Arts

II. stupňa
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: umelecké
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.vsup.cz
Privacy Policy