Lodž, Poľsko

Politológia

Political Science

II. stupňa
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: sociálne
Študijný systém : externé
Štúdium online Štúdium online
WWW stránka vysokej školy: www.puw.pl
Privacy Policy