Magisterské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
kvalifikácie - Francúzsko
druh vysokej školy - Francúzsko  
status vysokej školy  
Paríž, Francúzsko

Éducation et formation - conception de projets et de dispositifs deformation

II. stupňa
Jazyk vyučovania: francúzskyJazyk vyučovania: francúzsky
Skupina odborov: pedagogické
Kvalifikácie: Master Sciences humaines et sociales
WWW stránka vysokej školy: www.icp.fr/

Study in Poland
SWPS_eng_220_uni.jpg
Privacy Policy