štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
kvalifikácie - Francúzsko
druh vysokej školy - Francúzsko  
status vysokej školy  
Lorient, Francúzsko

Sécurité des systèmes d'information

II. stupňa
Jazyk vyučovania: francúzskyJazyk vyučovania: francúzsky
Skupina odborov: ochrana a bezpečnosť
WWW stránka vysokej školy: www.univ-ubs.fr/
Privacy Policy