Magisterské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
kvalifikácie - Francúzsko
druh vysokej školy - Francúzsko  
status vysokej školy  
Aix-en-Provence, Francúzsko

Arts - arts plastiques

II. stupňa
Jazyk vyučovania: francúzskyJazyk vyučovania: francúzsky
Skupina odborov: umelecké
Kvalifikácie: Master Arts, lettres, langues
WWW stránka vysokej školy: www.univ-amu.fr/

Study in Poland
Privacy Policy