Magisterské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
kvalifikácie - Francúzsko
druh vysokej školy - Francúzsko  
status vysokej školy  
Aix-en-Provence, Francúzsko

Administration des entreprises - management général

II. stupňa
Jazyk vyučovania: francúzskyJazyk vyučovania: francúzsky
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
Kvalifikácie: Master professionnel Droit, économie, gestion
WWW stránka vysokej školy: www.univ-amu.fr/

Study in Poland
Privacy Policy