Magisterské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
kvalifikácie - Francúzsko
druh vysokej školy - Francúzsko  
status vysokej školy  
Aix-en-Provence, Francúzsko

Anthropologie - anthropologie et métiers du développement durable

II. stupňa
Jazyk vyučovania: francúzskyJazyk vyučovania: francúzsky
Skupina odborov: sociálne
Kvalifikácie: Master professionnel Sciences humaines et sociales
WWW stránka vysokej školy: www.univ-amu.fr/

Study in Poland
Privacy Policy