Vannes, Francúzsko

Sciences du management - contrôle de gestion et systèmes d'information

II. stupňa
Jazyk vyučovania: francúzskyJazyk vyučovania: francúzsky
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
Kvalifikácie: Master professionnel Droit, économie, gestion
WWW stránka vysokej školy: www.univ-ubs.fr/
Privacy Policy