Vannes, Francúzsko

Počítačové systémy

Informatique

II. stupňa
Jazyk vyučovania: francúzskyJazyk vyučovania: francúzsky
Skupina odborov: informatické
WWW stránka vysokej školy: www.univ-ubs.fr/
Privacy Policy