Kodaň, Dánsko

Biotechnológia

Biotechnology

II. stupňa
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: inžiniersko-technické
ECTS: 120
WWW stránka vysokej školy: www.dtu.dk/english
Privacy Policy