štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
kvalifikácie - Velká Británie
druh vysokej školy - Velká Británie  
status vysokej školy  
Londýn, Velká Británie

Matematika

Mathematics

II. stupňa
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: matematické a štatistické
Kvalifikácie: iné
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.mdx.ac.uk
Master of Mathematics (MMath)
Privacy Policy