štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
kvalifikácie - Velká Británie
druh vysokej školy - Velká Británie  
status vysokej školy  
Aberdeen, Velká Británie

Energetické právo

Energy Law

II. stupňa
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: inžiniersko-technické
Kvalifikácie: LLM, MPhil
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.abdn.ac.uk
Master of Laws (LLM)
 
Privacy Policy