štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
kvalifikácie - Velká Británie
druh vysokej školy - Velká Británie  
status vysokej školy  
Aberdeen, Velká Británie

Dejiny umenia

History of Art

II. stupňa
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: humanitní
Kvalifikácie: MA, MLitt
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.abdn.ac.uk
Master of Arts (MA (Hons))
degree: Master of Letters (MLitt)
Privacy Policy