štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
kvalifikácie - Velká Británie
druh vysokej školy - Velká Británie  
status vysokej školy  
Aberdeen, Velká Británie

Farmakológia

Pharmacology

II. stupňa
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: lekárstvo, zdravie
Kvalifikácie: MPhil, MRes
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.abdn.ac.uk
Master of Science (Msci (Hon))
degree: Master of Research (MRes)
Privacy Policy