štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
kvalifikácie - Velká Británie
druh vysokej školy - Velká Británie  
status vysokej školy  
Oxford, Velká Británie

Vyššie vzdelávanie

Higher Education

II. stupňa
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: pedagogické
Kvalifikácie: MA
Študijný systém : denné, externé
WWW stránka vysokej školy: www.brookes.ac.uk
Master of Arts (MA)
Privacy Policy