štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
kvalifikácie - Velká Británie
druh vysokej školy - Velká Británie  
status vysokej školy  
Liverpool, Velká Británie

Advanced Educational Practice: Special Educational Needs

II. stupňa
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: pedagogické
Kvalifikácie: MA
Študijný systém : externé
WWW stránka vysokej školy: www.ljmu.ac.uk
Master of Arts (MA)
Privacy Policy