štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
kvalifikácie - Velká Británie
druh vysokej školy - Velká Británie  
status vysokej školy  
Manchester, Velká Británie

Exercise and Sport (Biomechanics)

II. stupňa
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: športové, turistické,služba
Kvalifikácie: MSc
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.mmu.ac.uk
Master of Science (MSc)
Privacy Policy