štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
kvalifikácie - Velká Británie
druh vysokej školy - Velká Británie  
status vysokej školy  
Manchester, Velká Británie

Biológia

Biology

II. stupňa
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: biologické
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.manchester.ac.uk
Master of Science (MSci)
Privacy Policy