štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
kvalifikácie - Velká Británie
druh vysokej školy - Velká Británie  
status vysokej školy  
Plymouth, Velká Británie

Analytická chémia

Analytical Chemistry

II. stupňa
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
Kvalifikácie: iné, MSc
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.plymouth.ac.uk
Master of Science (MSc)
Privacy Policy