Dresden, Nemecko

Sociológia

Soziologie

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: nemeckýJazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: sociálne
Kvalifikácie: Diplom
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: tu-dresden.de
Privacy Policy