Kassel, Nemecko

Visuelle Kommunikation

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: nemeckýJazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: novinárstvo a informácie
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.uni-kassel.de
Privacy Policy