Berlín, Nemecko

Szenisches Schreiben

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: nemeckýJazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: novinárstvo a informácie
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.udk-berlin.de
Privacy Policy