Saarbrücken, Nemecko

Künstlerischer Tonsatz

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: nemeckýJazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: umelecké
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.hfm.saarland.de
Privacy Policy