Weilheim-Bierbronnen, Nemecko

Journalistik

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: nemeckýJazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: novinárstvo a informácie
Kvalifikácie: Magister
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.siewerth-akademie.de
Privacy Policy