Weilheim-Bierbronnen, Nemecko

Sociológia

Soziologie

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: nemeckýJazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: sociálne
Kvalifikácie: Magister
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.siewerth-akademie.de
Privacy Policy