Viseu, Portugalsko

Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: portugalskýJazyk vyučovania: portugalský
Skupina odborov: inžiniersko-technické
Kvalifikácie: politécnico
WWW stránka vysokej školy: www.ipv.pt
Privacy Policy