Ústí nad Labem, Česko

Matematika pro 2. stupeň základních škol

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: českýJazyk vyučovania: český
Skupina odborov: matematické a štatistické
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.ujep.cz
Privacy Policy