Spojený prvý a druhý stupeň

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
druh vysokej školy - Česko  
status vysokej školy  
Ústí nad Labem, Česko

Matematika

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: českýJazyk vyučovania: český
Skupina odborov: matematické a štatistické
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.ujep.cz

Study in Poland
Privacy Policy